Aktuálne informácie pre školský rok 2023/2024

Saleziáni don Bosca na Slovensku ponúkajú už viac ako 25 rokov mladým mužom – maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročnú skúsenosť rozlišovania povolania. Ak chceš stretnúť Boha, spoznať seba a svoje miesto v živote, tak vykroč s nami a rozbaľ svoje povolanie!

Pre koho
Program je určený pre mladých mužov od 18 do 35 rokov.

Čo získaš
V spoločenstve lepšie spoznáš seba, Boha a jeho hlas v tvojom živote. Stretnutia sú podporované modlitbami a obetami mnohých ľudí, ktorí myslia na týchto konkrétnych mladých mužov, aby správne rozlíšili svoje povolanie.

Náplň
Víkendové stretnutia sú vždy zamerané na jednu tému. Po prvom stretnutí, na ktorom sa predstaví celá cesta, môžu účastníci postupne objaviť, čo to znamená rozlišovanie, ktoré povolanie je najbližšie ich osobným darom a limitom, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a tiež, či je možné byť verným v tak krehkom svete a usilovať sa dnes o originálnu svätosť. Tému stretnutia zvýrazňuje najmä hosť a samotné miesto konania. Aby téma naozaj pomohla pri objavovaní seba, účastníci dostanú na záver víkendu jednu úlohu na vypracovanie do najbližšieho stretnutia. Zvyčajne ide o prečítanie textu k danej téme a napísanie „osobnej čiary života“, na ktorej sa postupne zachytávajú dôležité životné míľniky

Sprevádzajúci
Karol Maník SDB spolu s ďalšími skúsenými saleziánmi a zaujímavými hosťami.

Rozsah
10 víkendoviek počas jedného školského roka, ktoré vyvrcholia na duchovných cvičeniach (5 dní) cez letné prázdniny. Stretnutia sa konajú vždy na inom mieste, v inom kúte Slovenska.

Termíny

  • September (22. – 24. 9. 2023)
  • Október (19. – 22. 10. 2023) – duchovné cvičenia
  • November (16. – 18. 11. 2023)
  • December (8. – 10. 12. 2023)
  • Január (12. – 14. 1. 2024)
  • Február (16. – 18. 2. 2024)
  • Marec (22. – 24. 3. 2024)
  • Apríl (19. – 21. 4. 2024)
  • Máj (17. – 19. 5. 2024)
  • Jún (21. – 23. 6. 2024)

Kontakt na organizátora
Karol Maník SDB, Pavol Drška SDB, info@cestapovolania.sk. Prihlásiť sa môžeš na uvedenej mailovej adrese alebo cez google formulár.

Cena
Každý účastník si hradí sám cestovné a na stravu a ubytovanie môže prispieť do tzv. „prispievadla“ toľko, koľko môže v rámci svojich možností.