Cesta rozlišovania povolania saleziánskym štýlom

Ponuka pre mladých mužov, ktorí sú ochotní obetovať rok života, aby objavili, na ktorú životnú cestu ich volá Boh.

Saleziáni dona Bosca na Slovensku ponúkajú už viac ako 25 rokov mladým mužom maturantom, vysokoškolákom alebo už pracujúcim, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročnú skúsenosť rozlišovania povolania. Táto cesta je rozdelená na desať víkendových stretnutí a duchovné cvičenia na záver, vždy v inom kúte Slovenska.

Každé zastavenie na tejto ceste ponúka príležitosť stretnúť zaujímavého hosťa, vypočuť inšpiratívnu tému, zažiť silu spoločenstva, byť osobne sprevádzaný a prehĺbiť svoj duchovný život.

Ak chceš stretnúť Boha, spoznať seba a svoje miesto v živote, tak vykroč s nami a rozbaľ svoje povolanie!

Deň pred svojou vysviackou sa Peter „Živáň“ rozhodol povzbudiť mladých mužov, aby neváhali rozlišovať povolanie vo svojom živote. Práve ročný projekt Cesta rozlišovania povolania mu pomohol vykročiť na cestu, ktorá ho priviedla k saleziánskemu povolaniu a budúcej kňazskej vysviacke.

Láska sa nevyberá očami, ale srdcom

Od čias, kedy otec troch detí a PR manažér Peter Novák rozlišoval svoje povolanie v saleziánskej ašpirantke ubehli už viac ako dve desaťročia. Ako si spomína na toto obdobie a hodnotí ho s odstupom času, prezradí v krátkom svedectve z cyklu Cesta rozlišovania povolania.

Follow a manual added link
Follow a manual added link
Follow a manual added link
Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link

Stretni Boha

Povolanie si človek nevymyslel sám.
Je to hlas Niekoho, kto ťa volá po mene.
Hlas, ktorý nemôžeš nepočuť.

Link to: Stretni Boha
Link to: Objav seba

Objav seba

Povolanie je šité na mieru.
Boh volá práve teba, takého, aký si.
Objav svoje najhlbšie túžby, ktoré do teba vložil Boh, aby ti ich naplnil.

Spoznaj partiu

Povolanie sa dá zdieľať.
Nie virtuálne, ale s konkrétnou partiou chalanov z rôznych kútov Slovenska, ktorí hľadajú rovnako ako ty.

Link to: Spoznaj partiu
Link to: Kráčaj spolu

Kráčaj spolu

Povolanie potrebuje garanta.
Duchovný sprievodca sa nerozhodne za teba, ale je to niekto, komu záleží na tvojom šťastí.

Drž sa cieľa

Povolanie vedie do zasľúbenej zeme.
Budeš musieť opustiť svoje istoty, prejsť púšťou pokušení, ale cieľ stojí za to.

Link to: Drž sa cieľa
Cesta rozlišovania povolania - informacie

Ak ťa zaujala táto ponuka vykroč s nami na Cestu rozlišovania povolania saleziánskym štýlom.

Prihlasovanie sa na školský rok 2021/2022 je uzavreté. Prihlášky na školský rok 2022/2023 bude možné vyplniť od mája 2022.

Kontakt

Karol Maník SDB, Pavol Drška SDB, info@cestapovolania.sk

Miletičova 7, 821 08 Bratislava