Objav seba

Povolanie je šité na mieru.

Boh volá práve teba, takého, aký si.

Objav svoje najhlbšie túžby, ktoré do teba vložil Boh, aby ti ich naplnil.

Víkendové stretnutia sú vždy zamerané na jednu tému. Po prvom stretnutí, na ktorom sa predstaví celá cesta, môžu účastníci postupne objavovať, čo to znamená rozlišovanie, ktoré povolanie je najbližšie ich osobným darom a limitom, ako súvisí sebadarovanie so sebarealizáciou, a tiež, či je možné byť verným v tak krehkom svete a usilovať sa dnes o originálnu svätosť.

Tému stretnutia zvýrazňuje najmä hosť a samotné miesto. Doteraz mladí veľmi pozitívne hodnotili možnosť navštíviť rodinné centrum Family Garden v Bratislave kde sa stretli s manželmi, ktorí sa vedeli otvorene podeliť o svoju cestu povolania. Stretnutie v Banskej Bystrici umožnilo, okrem iného, vidieť diecézny seminár a víkend v Košiciach pootvoril dvere viacerých saleziánskych diel (Kalvária, Tri hôrky, Lunik IX.), ale aj iných reholí (bosí karmelitáni, augustiniáni, jezuiti). V Poprade spoznali nielen krásne Tatry, ale vďaka skúsenej pani psychologičke aj samých seba.

Aby téma naozaj pomohla pri objavovaní seba, účastníci dostanú na záver víkendu jednu úlohu na vypracovanie do najbližšieho stretnutia. Zvyčajne ide o prečítanie jednej literatúry k danej téme a napísanie osobnej čiary života, na ktorej sa postupne zachytávajú dôležité životné míľniky. Písanie je veľkou pomôckou pri hľadaní toho, k čomu nás Boh volá už od lona matky až po dnes.