Stretni Boha

Povolanie si človek nevymyslel sám.

Je to hlas Niekoho, kto ťa volá po mene.

Hlas, ktorý nemôžeš nepočuť.

Boží hlas počuť najlepšie v tichu. Preto súčasťou cesty rozlišovania povolania sú duchovné cvičenia na záver (august). Duchovné cvičenia sú miestom pre urobenie konkrétneho životného kroku.

Každé víkendové stretnutie ponúka silné momenty stretnutia s Bohom: modlitbu breviára, rozjímanie nad rôznymi príbehmi povolania vo Svätom Písme, adoráciu… Nedeľné dopoludnie je venované duchovnej obnove, aby mal každý čas v tichu spracovať všetky podnety zo stretnutia, nastaviť sa na ďalší mesiac, príp. využiť prítomnosť kňaza na sviatosť zmierenia.

Celá cesta rozlišovania povolania prebieha v saleziánskom štýle. Rodinný duch sa prejavuje aj v modlitbe, ktorá je radostná a tvorivá, jednoduchá a hlboká; je neoddeliteľne spätá so životom a v živote sa predlžuje. Modlitbou ruženca rastieme v synovskej dôvere k Panne Márii, ktorú don Bosco dostal ako učiteľku na začiatku svojho povolania.