Drž sa cieľa

Povolanie vedie do zasľúbenej zeme.

Budeš musieť opustiť svoje istoty,

prejsť púšťou pokušení,

ale cieľ stojí za to.

Pred každou cestou, na ktorú sa človek chce vydať, si treba starostlivo naplánovať trasu a zbaliť si so sebou to najpodstatnejšie. Preto je dobré vedieť základné informácieCeste rozlišovania povolania a na čo sa treba pripraviť.

Po osobnom stretnutí so saleziánom, ktorý je najbližšie k tvojmu bydlisku či srdcu, môžeš vyplniť formulár, na ktorý sa ti ozve „garant“ celej cesty a oboznámi ťa, kedy a kde sa treba dostaviť na prvé stretnutie v septembri. Ročná cesta obsahuje 10 víkendových stretnutí, ktoré začínajú v piatok večer a končia v nedeľu obedom, a tiež záverečné duchovné cvičenia začiatkom augusta. Účasť na všetkých stretnutiach je vlastne najväčším záväzkom, ktorý na seba účastníci berú.

Sme na ceste nie len symbolicky, ale aj reálne, keďže za rok precestujeme po celom Slovensku vyše 7000 km. Program stretnutí je veľmi bohatý a pestrý. Niekedy ideme v sobotu na turistiku alebo športujeme, inokedy spoznávame kultúrne pamiatky alebo manuálne pracujeme. Na stretnutia sú pozvaní vzácni hostia a tému víkendu môže umelecky doplniť ešte film v sobotu večer. Nezabúdame ani na intelektuálny rast cez starostlivo vybranú kvalitnú literatúru, ktorá zostáva ako domáca úloha do najbližšieho stretnutia.

A čo toto všetko stojí? Keďže to, čo nič nestojí, za nič nestojí, každý účastník si sám hradí cestu. Za stravu a ubytovanie môže prispieť do tzv. „prispievadla“ toľko, koľko môže v rámci svojich možností. Božia Prozreteľnosť nám cez mnohých dobrodincov vždy poslala všetko, čo bolo treba a aj navyše. Tieto stretnutia sú podporované nielen finančne, ale aj modlitbami a obetami mnohých ľudí, ktorí myslia na týchto konkrétnych mladých mužov, aby správne rozlíšili svoje povolanie.

Ak ťa zaujala táto ponuka vykroč s nami na Cestu rozlišovania povolania saleziánskym štýlom.

Prihlásiť sa