Kráčaj spolu

Povolanie potrebuje garanta.

Duchovný sprievodca sa nerozhodne za teba,

ale je to niekto, komu záleží na tvojom šťastí.

Logo Saleziánov dona Bosca v sebe ukrýva biblickú ikonu emauzských učeníkov, ku ktorým sa priblížil Ježiš, aby im daroval kľúč na správne čítanie ich osobných dejín a premenil ich sklamanie na veľkú radosť. Don Bosco, podľa príkladu Dobrého Pastiera, tiež sprevádzal mladých na ich životnej ceste a chcel, aby jeho saleziáni pokračovali v tomto delikátnom poslaní. Preto saleziáni na Slovensku už takmer 30 rokov ponúkajú mladým, ktorí stoja na životnej križovatke, ročnú skúsenosť cesty, na ktorej chcú byť otcovsky, bratsky a priateľsky prítomní.

Víkendové stretnutia vedie zvyčajne trojica saleziánov, ktorí sa starajú o celý program. Vedú modlitby, varia, prednášajú, pracujú a hlavne majú čas byť tu len pre účastníkov. Vytvárajú rodinné prostredie a ukazujú konkrétny príklad zasväteného života.

Jeden z trojice saleziánov – „garant“ –  sa snaží mať počas víkendového stretnutia s každým účastníkom osobný rozhovor. Témou je predovšetkým otázka povolania v každodennej realite a tiež úloha a prečítaná literatúra z predošlého stretnutia. Na záver roka dostane každý účastník hodnotenie, ktoré mu má pomôcť vykročiť tam, kam ho Boh volá.